ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้


ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"

 


Powered by AIWEB