ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E - Bidding)
ตัวอย่างร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แบบฟอร์มตัวอย่างข้อสอบวัดผล โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"
แบบฟอร์มตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกข้อความขอใช้แผนฯ ของชธ.

 
 
 

นายทศพงศ์  พีระพฤฒิพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 
 สถิติวันนี้ 160 คน
 สถิติเมื่อวาน 11 คน
 สถิตเดือนนี้ 1895 คน
 สถิตปีนี้ 10938 คน
 สถิตทั้งหมด 40246 คน
เริ่มเมื่อ 2015-05-15

 

 


Powered by AIWEB