ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E - Bidding)
ตัวอย่างร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แบบฟอร์มตัวอย่างข้อสอบวัดผล โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"
แบบฟอร์มตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ และบันทึกข้อความขอใช้แผนฯ ของชธ.

 
 
 

นายทศพงศ์  พีระพฤฒิพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 
 สถิติวันนี้ 9 คน
 สถิติเมื่อวาน 41 คน
 สถิตเดือนนี้ 667 คน
 สถิตปีนี้ 8904 คน
 สถิตทั้งหมด 38212 คน
เริ่มเมื่อ 2015-05-15

 

 


Powered by AIWEB