ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน (ภาษาไทย)โรงเรียนชัยสิทธาวาส “พัฒน์สายบำรุง”รหัสโรงเรียน01130702
ชื่อโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)CHAIYASITTHAWAS “PHAT-SAIBAMRUNG” SCHOOL
วันเดือนปี ที่ก่อตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2517
ผู้ก่อตั้ง พระครูพัฒนกิจโกศล
สถานที่ตั้ง52/ 12  หมู่ 3  ตำบลกระแชงอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี12160
โทรศัพท์02 – 5815570 โทรสาร 02 – 5815569
เว็บไซต์ของโรงเรียน  : 
www.chaiyasit.ac.th
E-mail address :chaiyasit2505@gmail.com
เครือข่าย Internet ในพื้นที่http://www.ssps4.go.th
สถานภาพ สถานศึกษาของรัฐเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
ประวัติโรงเรียน

          ประวัติโดยย่อเมื่อ พ.ศ.2500 พระครูพัฒนกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดชัยสิทธาวาสได้รับพินัยกรรมจาก นายอำเภอสาย บำรุงพันธ์ และให้ริเริ่มสร้างโรงเรียนประถมศึกษาโดยรวบรวมเงินร่วมกับประชาชน สร้างเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว กว้าง 8 เมตรยาว เมตร จัดเป็น ห้องสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2502 และใช้ชื่อว่าโรงเรียนวัดชัยสิทธาวาส"พัฒน์สายบำรุง" เปิดสอน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน ชาย-หญิง จำนวน 45  คน  มีนายทองคำ พันนัทธี เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน ต่อมาในปีพ.ศ.2503  พระครูพัฒนกิจโกศล  ขออนุญาตไปยังกรมสามัญศึกษาขอเปิดอีก 2 ห้องเรียน  มีนักเรียน จำนวน 125 คน  เต็ม 3 ห้องเรียน ปี พ.ศ. 2504-2505  พระครูพัฒนกิจโกศล  ได้รวบรวมเงินบริจาคของประชาชนและเงินงบประมาณจากรัฐบาล ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนอีก 2 หลัง เมื่อจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นพระครูพัฒนกิจโกศลและฝ่ายบริหารของโรงเรียนเห็นว่าควรจะขยายเป็นการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจึงได้ขออนุญาตและได้รับการอนุมัติให้เปิดได้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2517 เป็นต้นมา  พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนชัยสิทธาวาส“พัฒน์สายบำรุง”จนถึงปี พ.ศ.2530 เมื่อมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงได้ขยายการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปัจจุบัน 

 

เครื่องหมายประจำโรงเรียน

 

ปรัชญาโรงเรียน
สุขา สงฺฆสฺสสามคฺคี ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุข

ต้นไม้ประจำ
ต้นราชพฤกษ์

สีประจำโรงเรียน
เหลือง-เขียว

วิสัยทัศน์โรงเรียน
พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี  มีพลานามัย ร่วมใจอนุรักษ์วิถีไทย

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
รักษ์ไทย  ใฝ่กีฬา

นางสาวชนัญชิดา  ม่วงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 
 สถิติวันนี้ 30 คน
 สถิติเมื่อวาน 25 คน
 สถิตเดือนนี้ 506 คน
 สถิตปีนี้ 5415 คน
 สถิตทั้งหมด 59527 คน
เริ่มเมื่อ 2015-05-15

 

 

Powered by AIWEB