ทำเนียบผู้บริหาร
 
 
 1 นายทองคำ   พันนัทธี พ.ศ.2502 – 2504
 2 นายชวน    โปร่งจิต   พ.ศ.2504 - 2506
 3 นายฉลวย    สุรวัฒนบุรณ์   พ.ศ.2506
 4 นายล้วน    สุขบาง พ.ศ.2506 - 2507
 5 นายฉลวย สุรวัฒนบุรณ์ พ.ศ.2507 – 2508
 6 นางอนงค์ แก้วสุข  พ.ศ.2508 – 2509
 7 นางสาวขจรจิตร ปทุมดำรง พ.ศ.2509 – 2510
 8 นายเลิศ ขาวลออ พ.ศ.2510
 9 นางสาวขจรจิตร ปทุมดำรง พ.ศ.2510 – 2012 
 10 นายปรีชา นามเชียงใต้  พ.ศ.2512 – 2513 
 11 นางสาวขจรจิตร  ปทุมดำรง พ.ศ.2513
 12 นายเลิศ ขาวลออ พ.ศ.2513 – 2514
 13  นายประสิทธิ์   เจริญชอบ พ.ศ.2514 – 2516 
 14  นายปรีชา  นามเชียงใต้   พ.ศ.2516 – 2518 
 15 นายทองคำ   พันนัทธี พ.ศ.2518 – 2523 
 16 นายทองคำ    พันนัทธี  พ.ศ.2523– 2527 
 17 นายอำนาจ ผิวขาว  พ.ศ.2527 - 2534
 18 นายคงวุฒิ  ไพบูลย์ศิลป์  พ.ศ.2534 – 2537 
 19
นายคงวุฒิ  ไพบูลย์ศิลป์  พ.ศ.2537 –2539 
 20 นายเทียม เอี่ยมสะอาด พ.ศ.2539- 2543
 21 นางอุไรรัตน์ ทองผิว พ.ศ.2543 – 2546
 22 นางสาวอินทิรา  เทศวิศาล  พ.ศ.2546 – 2551 
 23 นายพิเชฐ    ละหุ่งเพ็ชร  พ.ศ.2551 – 2554 
 24 นายไพฑูรย์  จารุสาร  พ.ศ.2554 – 2556
 25 นายวีระพงค์ ประดิษฐ์   พ.ศ.2556 – 2557
 26 นางชเนตตี  วัจนะรัตน์ พ.ศ.2557 - 2559
 27 นายทศพงศ์  พีระพฤฒิพงศ์ พ.ศ.2559 - 2560
 28 นางสาวชนัญชิดา  ม่วงทอง พ.ศ.2562
 
 

นางสาวชนัญชิดา  ม่วงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 
 สถิติวันนี้ 19 คน
 สถิติเมื่อวาน 25 คน
 สถิตเดือนนี้ 495 คน
 สถิตปีนี้ 5404 คน
 สถิตทั้งหมด 59516 คน
เริ่มเมื่อ 2015-05-15

 

 

Powered by AIWEB