โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"
Chaiyasitthawat "Pat Saibamrung" School
  "องค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวนำสู่ศตวรรษที่ 21"

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา


โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดชัยสิทธาวาส และวัดบางนา


: 2019-07-22

โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"
52/ 12  หมู่ 3  ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โทรศัพท์ : 02-5815570  โทรสาร : 02-5815569
www.facebook.com/Chaiyasitthawas
Status : 118252 for webmaster